Hải Phát Invest tuyển dụng nhiều vị trí tháng 01 2017

(Tuyển dụng Hải Phát) Hải Phát Group đang trong quá trình phát triển ngày càng mạnh mẽ và không ngừng lớn mạnh trở thành một trong những đại gia bất động sản trên thị trường bất động sản thủ đô. Với hàng loạt các dự án được mua bán, chuyển nhượng và đầu tư, Hải Phát đang cần những bàn tay khối óc cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước và tập đoàn Hải Phát. Nơi đây chính là nơi mà nhân tài được đãi ngộ và đáp ứng đầy đủ điều kiện để có thể tỏa sáng. 

tuyển dụng các vị trí 2017 hải phát land

Năm 2017 chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí như sau: 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN NHÂN SỰ

1. Trưởng Ban Thương hiệu

a. Công việc

– Lập kế hoạch duy trì và phát triển thương hiệu hàng năm trình Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền phê duyệt.

– Quản lý, dẫn dắt toàn thể nhân viên của Ban Thương hiệu đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo quy định của Công ty, theo kế hoạch đã được phê duyệt.

– Đánh giá, nhận xét nhân viên Ban Thương hiệu định kỳ theo các quy định của Công ty.

– Lập các báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định chung của Công ty và theo quy định của HĐQT tại từng thời điểm.

– Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT Công ty hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền về vấn đề bảo vệ và phát triển thương hiệu.

– Tham mưu cho HĐQT các nội dung liên quan đến chiến lược bảo vệ và phát triển thương hiệu.

– Các công việc khác khi có yêu cầu của Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền.

b. Tiêu chuẩn nhân sự

– Giới tính: Nam/Nữ

– Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Quản trị KD

– Kinh nghiệm làm việc: Đã có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

– Trình độ chuyên môn: Có hiểu biết về MKT, truyền thông thương hiệu.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh các kỹ năng tốt.

– Yêu cầu khác: Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết trình tốt, kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng tốt, ngoại hình ưa nhìn.

2. Chuyên viên Thương hiệu Dự án

a. Công việc

– Lập báo cáo định kỳ và đột xuất (khi có yêu cầu) về các nội dung liên quan đến bảo vệ và phát triển thương hiệu Công ty, thương hiệu của các dự án do Công ty triển khai. Phát hiện kịp thời và đề xuất phương án xử lý khi có các thông tin xấu xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến các dự án do Công ty triển khai đảm bảo nắm bắt kịp thời các thông tin có nguy cơ ảnh hưởng đến thương hiệu của Dự án để có giải pháp xử lý phù hợp.

– Sáng tạo tên thương mại, slogan cho các dự án mới do Công ty triển khai hoặc đề xuất thuê đơn vị tư vấn (nếu cần thiết) đảm bảo phù hợp với chiến lược thương hiệu của Công ty đã được phê duyệt.

– Lập kế hoạch truyền thông thương hiệu Công ty và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

– Lập kế hoạch truyền thông thương hiệu Dự án và giám sát việc tổ chức thực hiện đối với các dự án do Công ty triển khai.

– Phối hợp với Chuyên viên Đào tạo trong quá trình đào tạo cho các Phòng/Ban/Đơn vị về thương hiệu của Công ty và Thương hiệu của các Dự án.

– Tham gia vào quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn quản lý vận hành các công trình do Công ty làm chủ đầu tư.

– Đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn các nguy cơ có thể gây ảnh hưởng xấu đến thương hiệu của Công ty.

– Quản lý phân bổ chi phí thương hiệu đối với các đơn vị sử dụng thương hiệu của Công ty.

– Các công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng Ban Thương hiệu

b. Tiêu chuẩn nhân sự

– Giới tính: Nam/Nữ

– Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Ngoại ngữ

– Kinh nghiệm làm việc: Đã có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 5 năm liên quan đến MKT, thương hiệu

– Trình độ chuyên môn: Có hiểu biết về MKT, truyền thông thương hiệu.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh các kỹ năng tốt.

– Yêu cầu khác: Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết trình tốt, kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng tốt, ngoại hình ưa nhìn.

3. Chuyên viên Quản lý hình ảnh

a. Công việc

– Tham gia cùng Chuyên viên đào tạo trong các chương trình đào tạo định kỳ về ứng dụng bộ nhận diện thương hiệu cho các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan.

– Dựa trên đề xuất của chuyên viên phụ trách thương hiệu, thiết kế các ấn phẩm liên quan đến truyền thông thương hiệu hoặc hỗ trợ, giám sát đơn vị tư vấn trong quá trình làm việc nếu thuê dịch vụ thiết kế bên ngoài đảm bảo hình ảnh sử dụng đúng tiêu chí về nhận diện thương hiệu của Công ty.

– Quản lý bộ tài liệu chỉ dẫn đối với mẫu thiết kế áp dụng cho truyền thông tĩnh và truyền thông động mà đơn vị tư vấn lập và đã được phê duyệt để áp dụng.

– Hỗ trợ Phòng kinh doanh trong việc trang trí nhà mẫu các dự án (khi có yêu cầu).

– Hỗ trợ Phòng HCNS trong việc thiết kế pano, backdrop, v.v. của các sự kiện nội bộ.

– Các công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng Ban Thương hiệu

b. Tiêu chuẩn nhân sự

– Giới tính: Nam/Nữ

– Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa

– Kinh nghiệm làm việc: Đã có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm liên quan đến MKT, thương hiệu.

– Trình độ chuyên môn: Có hiểu biết về MKT, truyền thông thương hiệu.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh các kỹ năng tốt.

– Yêu cầu khác: Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết trình tốt, kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng tốt, ngoại hình ưa nhìn.

4. Chuyên viên Đào tạo thương hiệu

a. Công việc

– Lập kế hoạch đào tạo cho các Phòng/Ban/Đơn vị về Duy trì và phát triển thương hiệu đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển thương hiệu của Công ty, thương hiệu dự án.

– Thiết kế giáo trình đào tạo cho các Phòng/Ban/Đơn vị về thương hiệu nói chung và Thương hiệu của Công ty và các dự án của Công ty.

– Trực tiếp đào tạo cho các Phòng/Ban/Đơn vị theo kế hoạch đã được duyệt và/hoặc tổ chức đào tạo bằng cách thuê giảng viên/mời đơn vị đào tạo.

– Đánh giá hiệu quả của các khóa đào tạo.

– Thường xuyên cập nhật, đổi mới nội dung đào tạo sao cho hấp dẫn mà vẫn đảm bảo tính phù hợp, nhất quán với các chiến dịch phát triển thương hiệu dự án và thương hiệu Công ty.

– Tham gia hỗ trợ trong các chiến dịch phát triển thương hiệu Dự án/Thương hiệu Công ty khi có yêu cầu.

– Tham gia vào quá trình sáng tạo tên thương mại, slogan cho các Dự án mới do Công ty triển khai.

– Các công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng Ban.

b. Tiêu chuẩn nhân sự

– Giới tính: Nam/Nữ

– Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Ngoại ngữ

– Kinh nghiệm làm việc: Đã có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 5 năm liên quan đến MKT, thương hiệu.

– Trình độ chuyên môn: Có hiểu biết về MKT, truyền thông thương hiệu.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh các kỹ năng tốt.

– Yêu cầu khác: Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết trình tốt, kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng tốt, ngoại hình ưa nhìn.

II. CHẾ ĐỘ VÀ QUYỀN LỢI

1. Mức lương: Cạnh tranh (Không giới hạn tùy thuộc năng lực ứng viên)

2. Lương thưởng các sự kiện lễ tết, lương tháng 13, sinh nhật …

3. Làm việc trong môi trường có nhiều cơ hội THĂNG TIẾN lên các vị trí cấp cao của Công ty

4. Được tham gia các buổi đào tạo MIỄN PHÍ do Công ty tổ chức hoặc hỗ trợ kinh phí trong điều kiện tham gia học tập nâng cao trình độ phục vụ cho mục đích công việc

5. Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

6. Các chế độ phúc lợi khác

– Du xuân đầu năm

– Du lịch hè

– Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty do các đầu bếp chuyên nghiệp chế biến

III. HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ

1. Các ứng viên chuyển CV Tiếng Việt về email tuyendung@haiphat.com.vn; Công ty sẽ liên hệ mời phỏng vấn với những ứng viên phù hợp.

2. Lưu ý:

– Ưu tiên sắp xếp lịch phỏng vấn những ứng viên nộp hồ sơ sớm.

– Không hoàn lại hồ sơ (Ứng viên có thể nộp hồ sơ Photo).

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng hành chính nhân sự – Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát

ADD: Tầng 5, CT3 The Pride, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Email: haiphat.org@gmail.com

Share on:
HaiPhat Invest

CTCP Đầu tư và Kinh Doanh BĐS Hải Phát là đại diện phân phối chính thức các dự án của Hải Phát Group. Để đảm bảo pháp lý trong các giao dịch, vui lòng liên hệ chính xác thông tin đã được cung cấp trên website này! Trân trong cảm ơn quý khách!