Tin Tức

Tiến độ The Vesta tháng 7 2017

Tiến độ thi công dự án The Vesta đến ngày 25/07/2017 như sau: V1,V2: Hoàn thiện trát ngoài, ốp lát hoàn thành 90%; chuẩn bị sơn ngoài. V3,V6: Đã hoàn thành sơn mặt ngoài; hoàn thiện xong từ tầng 2 đến tầng 18; tầng 1 và hầm đến ngày 10/8/2017 hoàn thành. V4 V5: Hoàn …
Gọi Hotline: 0962040729 để được tư vấnCall