Category: Tin Hải Phát

V3-2 The vesta thang 7-min

Tiến độ The Vesta tháng 7 2017

Tiến độ thi công dự án The Vesta đến ngày 25/07/2017 như sau: V1,V2: Hoàn thiện trát ngoài, ốp lát hoàn thành 90%; chuẩn bị sơn ngoài. V3,V6: Đã hoàn thành sơn mặt ngoài; hoàn …