gói vay nhà ở xã hội

GÓI VAY NHÀ Ở XÃ HỘI 2017

Gói vay nhà ở xã hội năm 2017 là 5%/năm – Áp dụng đầu tiên tại dự án The Vesta

Gói vay nhà ở xã hội năm 2017 là 5% được công bố theo thông tin mới nhất từ Thủ tướng chính phủ trong quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định về phát triển …

Đọc tiếp