HaiPhat Invest Archive

Bốn phong cách mua hàng cơ bản phần I

Đã bao giờ các bạn để mất khách hàng mà không hiểu lý do tại sao? Rõ ràng mình đã tư vấn rất nuột,khách hàng cũng rất thiện chí,sốc hơn nữa khách hàng lại mua hàng của một công ty đối thủ với một sản phẩm không tốt bằng sản phẩm của bạn hoặc mua …
Gọi Hotline: 0962040729 để được tư vấnCall